Zespół projektowy

Projekt pn. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” realizuje zespół projektowy:

Zespół projektowy Partnera - Fundacja na Rzecz Chorych na Sm im. bł. Anieli Salawy:
Barbara Archacka – koordynator projektu
Tomasz Siata – specjalista ds. rekrutacji i promocji zatrudnienia
Joanna Malinowska Buczek – pośrednik pracy – woj. małopolskie
Katarzyna Buczek – pośrednik pracy – woj. śląskie
Małgorzata Chmielowiec – specjalista ds. obsługi kadrowo księgowej

 

Zespół projektowy partnera - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi:

Biuro projektu:
Monika Koza  - koordynator projektu
Ida Kazimierska - specjalista ds. rekrutacji i form wsparcia
Anna Złomek – specjalista ds. współpracy z pracodawcami
Joanna Przybylak - specjalista ds. współpracy z pracodawcami w regionach
Daniela Zaborowska – Biniaszczyk – specjalista ds. obsługi kadrowo – płacowej
Marianna Więciorska – specjalista ds. rozliczeń

Biuro regionalne w Białej Podlaskiej:
Kamil Smęt - specjalista ds. rekrutacji i form wsparcia w regionach
Katarzyna Chwedczuk - specjalista ds. współpracy z pracodawcami w regionach

Biuro regionalne w Koninie:
Krystyna Frankowska - specjalista ds. współpracy z pracodawcami w regionach
Emilia Czerwińska - specjalista ds. rekrutacji i form wsparcia w regionach

Biuro regionalne w Szczecinie:
Dorota Gąsiorowska - specjalista ds. rekrutacji i form wsparcia w regionach
Marzenna Gądek - specjalista ds. współpracy z pracodawcami w regionach

Biuro regionalne w Warszawie:
Marcin Skroczyński - specjalista ds. współpracy z pracodawcami w regionach
Monika Staniec - specjalista ds. rekrutacji i form wsparcia w regionach

 

Zespół Lidera projektu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
Anna Gryżewska – kierownik projektu
Katarzyna Deda – asystent kierownika projektu
Katarzyna Fierka – specjalista ds. rozliczeń
Barbara Czyżak – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji