Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Ja - aktywny

Projekt składa się z dwóch zadań:

Zad I. Program przeznaczony jest dla chorych na stwardnienie rozsiane, członków oddziałów PTSR z terenów całej Polski, którzy będą uczestniczyć w warsztatach wyjazdowych , prowadzonych przez terapeutę zajęciowego oraz jego asystenta, jak również przez wykwalifikowanego przewodnika. Uczestnikami będą, wytypowane przez poszczególne oddziały PTSR, osoby aktywne na polu kulturalno-artystycznym, którzy na co dzień mają ograniczone pole aktywności , integracji, a tym samym pozbawione są możliwości zaprezentowania swoich talentów artystycznych na szerszym forum.

Celem zadania jest rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, zakosztowanie radości wynikającej z wypowiedzi twórczej oraz wspólnej zabawy poprzez rozbudzenie wrażliwości na sztukę i piękno otaczającej przyrody. W ramach realizacji przewidywane są dwa rodzaje warsztatów:

 • Warsztaty artystyczno- plastyczne pozwolą przede wszystkim przełamać własne bariery mentalne i świadomościowe oraz zdeterminują cechy sprawności fizycznej i psychospołecznej całej grupy.
 • Warsztaty turystyczno – krajoznawcze, które zaktywizują kulturalnie i edukacyjnie poprzez pogłębienie wiedzy na temat kultury regionalnej, sztuki, tradycji i obyczajów kaszubskich i góralskich.

W trakcie warsztatów zorganizowana zostanie również impreza plenerowa ( grill, ognisko) stanowiące formę spotkania integracyjnego między uczestnikami warsztatów.

Zdjęcia z warsztatów na MazurachJa - aktywny - Mazury - galeria zdjęć

Relacja z wyjazdu do ZakopanegoJa - aktywny - Zakopane - relacja

Zad II. Program zakłada również kontynuację wydawania biuletynu „ Płyńmy pod prąd” skierowanego do chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego, woj. mazowieckiego i woj. dolnośląskiego, ich rodzin oraz instytucji zainteresowanych problematyką osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie poczuciu alienacji i osamotnienia osób niepełnosprawnych i ich bliskich, akceptacja choroby i obniżonej sprawności z nią się wiążącej przez osoby z SM, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i wzięcie przez osoby chore na stwardnienie rozsiane aktywniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie informacji na temat choroby, pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią, pomocy, jaką świadczy Oddział Łódzki PTSR, możliwościach i warunkach rehabilitacji, najnowszych metodach leczenia, funkcjonujących rozwiązaniach prawnych, itp.

Cele szczegółowe:

 • niwelowanie granic między światem osób chorych na SM, a resztą społeczeństwa,
 • aktywizacja psychospołeczna osób niepełnosprawnych,
 • integracja środowiska osób niepełnosprawnych,
 • niwelowanie barier w komunikowaniu się,
 • motywacja do dalszego kształtowania profilu własnego "ja".

Biuletyn informuje o aktualnej działalności i planach na przyszłość stowarzyszenia. Zamieszczane są w nim relacje z wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, spotkań wigilijnych i wielkanocnych naszych członków. Przekazuje także najnowsze informacje o sposobach leczenia SM ( teksty lekarzy, rehabilitantów, dietetyków i pielęgniarek), możliwościach i warunkach rehabilitacji, spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych, a także porady dotyczące sytuacji społeczno - prawnej osób niepełnosprawnych. W roku 2010 r. zamierzamy wydać cztery kolejne numery w nakładzie 2000 egzemplarzy każdy ( A5, 24 strony – w tym 8 str. kolor).

Do numeru świątecznego biuletynu dołączony zostanie kalendarz zawierający porady dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się osób starszych, higieny i pielęgnacji, aktualne informacje dotyczące sytuacji społeczno-prawnej, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz możliwościach i warunkach rehabilitacji. W publikacji propagować będziemy zdrowy styl życia poprzez zamieszczanie informacji o miejscach do uprawniania sportu, rekreacji i kultury w Łodzi.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych