Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt „Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Projekt tworzy warunki sprzyjające samodzielnemu funkcjonowaniu 90 os. z niepełnosprawnością, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych rozwijających ich aktywność społeczną. Usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością świadczone są w placówce w sposób ciągły, tzn. 5 dni w tygodniu przez cały rok.

Główne realizowane działania to:

 • grupowe zajęcia ogólnousprawniające na sali,
 • masaż leczniczy na sali,
 • indywidualne konsultacje specjalistów,
 • warsztaty emisji głosu,
 • aerobik,
 • terapia zajęciowa,
 • ćwiczenia indywidualne metodą pnf i Bobath,
 • usługi asystenta osobistego

oraz działania uzupełniające dla podopiecznych placówki: specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne w ośrodku i zajęcia aerobiku.

W/w działania zwiększają aktywność społeczną i ruchową osób chorych, spowalniają rozwój choroby, a przede wszystkim przywracają zdolność samoobsługi i motywują do bardziej aktywnego życia z chorobą. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

REKRUTACJA:

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • zamieszkiwać na terenie woj. łódzkiego,
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane - potwierdzone oświadczeniem beneficjenta lub zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala;

Na dzień rozpoczęcia projektu nie mogą być:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 • uczestnikami środowiskowego domu samopomocy

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, mailowo, bądź bezpośrednio w placówce, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 w okresie kwiecień 2018 - styczeń 2019. Przyjmowane zgłoszenia rejestrowane będą w bazie Wnioskodawcy.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w III etapach:

 • I etap rekrutacji: opracowane zostaną procedury rekrutacyjne dla beneficjentów m.in. „Regulamin rekrutacji dla projektu" i dokumentacja projektowa (np. ankiety, formularze zgłoszeniowe, wzory kart zabiegowych, rehabilitacyjnych).
 • II etap rekrutacji: wyemitowane zostaną ogłoszenia na stronie internetowej PTSR o/Łódź oraz biuletynie ,,Płyńmy pod prąd". Informacje zostaną zamieszczone w instytucjach, w których przebywają osoby chore na SM (np. Poradniach Neurologicznych, Zdrowia Psychicznego, Oddziałach Rehabilitacji w szpitalach i przychodniach, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Wydziałach Zdrowia przy Urzędach Miasta). Odbywać się będą spotkania z potencjalnymi beneficjentami projektu.
 • III etap rekrutacji: na tym etapie osoba, która spełni warunki dostępu do projektu podpisze deklarację udziału w projekcie, zapozna się z „Regulaminem rekrutacji”, okaże wymagane dokumenty, wypełni formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów (rehabilitant, psycholog i lekarz) określi kompetencje i stopień umiejętności oraz samodzielności BO i opracuje Indywidualny Plan Działania (IPD). Specjaliści wskażą rokowania co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 18 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON