Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie - zaproszenie do udziału w projekcie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zaprogramowani na pomaganie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chore na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz otoczenie tych osób.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród 200 osób niepełnosprawnych (142K, 58M), chorych na stwardnienie rozsiane (SM-łac. Sclerosis Multiplex) oraz 50 osób z ich otoczenia (30K, 20M) z terenu woj. łódzkiego w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2018 r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON), w której uznaje się prawo do niezależnego życia w społeczeństwie.

Co oferuje projekt? 

 • indywidualne i grupowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
 • konsultacje specjalistyczne m.in. logopedyczne, neurologiczne, psychologiczne, dietetyczne, pielęgniarskie,
 • zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • grupy wsparcia,
 • usługi asystenta osobistego,
 • warsztaty aktywności społecznej,

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych na SM:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • grupy wsparcia.

Planowane efekty: 

 • wzrost poziomu aktywności społecznej
 • zmniejszenia uzależnienia od opieki instytucjonalnej i stacjonarnej
 • zmniejszenie roli rodziny w opiece nad chorym
 • rozbudzenie wiary we własne możliwości
 • utrzymanie w jak największym stopniu samodzielności w zakresie samoobsługi, życia społecznego i zawodowego

Wartość projektu: 1 852 037,46 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 574 231,84 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

ul. Przybyszewskiego 255/267
92 – 338 Łódź,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 649 18 03, 506 665 173